Рус / $
Menu

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

м. Київ
«06» липня 2021 року
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕВСТАР», в особі Директора Ковалевської Людмили Олександрівни (надалі – «Наймодавець»), зареєстроване відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – «Наймач»), укласти цей Договір публічної оферти найму (оренди) житла (надалі – «Договір публічної оферти») на нижчевикладених умовах:
 
1.   ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Публічна оферта» – пропозиція Наймодавця (викладена на Сайті), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір публічної оферти на певних умовах.
«Договір публічної оферти» – цей публічний договір, умови якого встановлені Наймодавцем, який може бути укладений лише шляхом приєднання (Акцепту) Наймача до запропонованого договору публічної оферти з найму (оренди) житла в цілому. Наймач не може запропонувати свої умови договору. Договір публічної оферти розміщений на сайті https://leev.com та у мобільному застосунку.
«Cайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://leev.com, яка є офіційним джерелом інформування потенційних Наймачів про Наймодавця та послуги, які їм надаються.
«Мобільний застосунок» – програмне забезпечення, призначене для отримання послуг Наймодавця, що надаються за цим Договором, який зокрема, але, не виключно, забезпечує Наймачеві доступ до Апартаментів.
«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті та/або у Мобільному застосунку, зокрема через систему LiqPay, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Наймодавця через установи банків. Цей Договір публічної оферти вважається акцептованим з дати зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Наймодавця.
«Апартаменти» – житлове приміщення обране Наймачем з наявного на Сайті переліку та передане останньому Наймодавцем для тимчасового (на певний строк) проживання та розміщення Наймача за плату.
«Послуги» – послуги з тимчасового проживання та розміщення Наймача в Апартаментах та інші послуги, що включені у вартість Апартаментів (Основні послуги) та послуги, пов'язані з тимчасовим проживанням, але не включені у вартість Апартаментів (Додаткові послуги), зокрема, послуги консьерж-сервісу та інші подібні послуги, які можуть надаватися Наймодавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором у відповідності до статутної діяльності Наймодавця.
«Момент приймання-передачі Апартаментів (початок користування Апартаментами)» – момент зчитування вхідною системою Ethernet розумний будинок, направленого Наймодавцем Наймачеві через Мобільний застосунок, QR-коду.
«Момент приймання-передачі Апартаментів (завершення користування Апартаментами)» – момент блокування дверей через Мобільний застосунок, отримання Наймачем повідомлення з підтвердженням про цілісність Апартаментів та майна у них та Акту виконаних робіт (наданих послуг).
«Сторони» – Наймодавець та Наймач.
«Резервування Апартаментів» – це направлення, через Мобільний застосунок або Сайт, Наймодавцю, заповненої Наймачем, форми замовлення та отримання від Наймодавця рахунку для оплати Послуг. Резервування є актуальним протягом 3 (трьох) годин з моменту отримання Наймачем рахунку. У випадку якщо 100% оплати не надійшло від Наймача протягом зазначеного часу, резервування анулюється.
«Бронювання Апартаментів» – зарахування на поточний рахунок Наймодавця 100% оплати вартості Послуг та отримання підтвердження про бронювання Апартаментів. Підтвердження може бути направлено Наймачеві за допомогою Мобільного застосунку/Сайту/месенджера.
«Анулювання бронювання Апартаментів» – відмова Наймача від Бронювання Апартаментів, направлена Наймодавцеві шляхом заповнення відповідної форми в Мобільному застосунку або на Сайті. Анулювання бронювання Апартаментів без штрафних санкцій здійснюється за 5 (п’ять) днів до дати заїзду (поселення). У випадку Анулювання бронювання менш ніж за 5 (п’ять) днів до дати заїзду Наймач сплачує 100 % від добової вартості проживання в Апартаментах. 
«Час заїзду (поселення)» - 15:00 за місцевим часом, момент з якого Наймач може сканувати QR-код та розпочати користування Апартаментами.
«Розрахунковий день» - це 21 година, що є проміжком часу з 15:00 поточного дня до 12:00 год. наступного дня за місцевим часом.
«Час виселення» - 12:00 – 12:15 за місцевим часом, проміжок часу коли Наймач повинен звільнити Апартаменти у день виселення.
«Ранній заїзд (поселення)» – зчитування QR-коду Наймача вхідною системою Ethernet розумний будинок у проміжок часу з 06:00 до 11:59. Ранній заїзд (поселення) оплачується Наймачем додатково у розмірі 50 % від вартості доби проживання в Апартаментах та можливий лише за попередньою домовленістю з Наймодавцем. 
«Пізній виїзд (виселення)» - зчитування QR-коду Наймача вхідною системою Ethernet розумний будинок у проміжок часу з 12:15 до 19:00. Пізній виїзд (виселення) оплачується Наймачем додатково у розмірі 50 % від вартості доби проживання в Апартаментах та можливий лише за попередньою домовленістю з Наймодавцем. При проживанні менше доби оплата здійснюється за повну розрахункову добу, відповідно до встановленого часу поселення і розрахункової години.
«Неприбуття» - не здійснення Наймачем Анулювання бронювання Апартаментів та неприбуття Наймача до зазначеного Часу заїзду (поселення) в день заселення. У випадку Неприбуття Наймача, грошові кошти, сплачені Наймачем за Послуги (за весь період проживання) поверненню не підлягають. 
 
2.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.   Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) Наймача на укладення Договору публічної оферти в повному обсязі, без підпису Сторонами письмового примірника Договору публічної оферти.
2.2.   Цей Договір публічної оферти має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.3.   Наймач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору публічної оферти в повному обсязі шляхом Акцепту.
2.4.   Акцепт означає, що Наймач згоден з усіма положеннями Договору публічної оферти, повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
2.5.   Укладаючи цей Договір публічної оферти Наймач автоматично погоджується, з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору публічної оферти, з цінами на Послуги.
2.6.   Даний Договір публічної оферти також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору публічної оферти в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Наймач не згодний з умовами Договору публічної оферти, він не має права укладати цей Договір публічної оферти, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором публічної оферти.
2.7.   Акцептуючи даний Договір публічної оферти Наймач підтверджує, що до укладення цього Договору публічної оферти він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.
2.8.   Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору публічної оферти відповідно до його умов, а також, що мова, якою викладено цей Договір публічної оферти та його текст є зрозумілими для кожної зі Сторін.
 
3.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1.   Відповідно до умов даного Договору публічної оферти Наймодавець бере на себе зобов’язання передати Наймачеві (або третій особі, зазначеній Наймачем при Бронюванні Апартаментів) для тимчасового платного користування Апартаменти та надати Послуги, передбачені цим Договором публічної оферти, а Наймач – прийняти та оплатити такі Послуги.
3.2.   Послуги, визначені в пункті 3.1. цього Договору, надаються Наймодавцем на підставі здійсненного Наймачем Бронювання Апартаментів та Акцепту Договору публічної оферти.
 
4.     ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1.   Наймодавець, після отримання заповненої Наймачем форми замовлення, надсилає Наймачеві способом, обраним Наймачем при заповнені форми замовлення (у Мобільному застосунку/месенджері/на електронну адресу) рахунок для оплати Послуг із зазначенням вартості заброньованих Послуг. 
4.2.   Наймач, протягом 3 (трьох) годин з моменту направлення Наймодавцем рахунку для оплати заброньованих Послуг, повинен в повному обсязі сплатити на розрахунковий рахунок Наймодавця суму грошових коштів, зазначену в рахунку, шляхом здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті або у Мобільному застосунку, зокрема через систему LiqPay, або через установи банків. 
4.3.   З моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Наймодавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір публічної оферта – укладеним. З моменту Акцепту цього Договору публічної оферти одностороння відмова Наймача від Договору публічної оферти неприпустима.
4.4.   Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Наймодавця, останній надсилає Наймачеві підтвердження про бронювання Апартаментів.
4.5.   Заїзд (поселення) в Апартаменти відбувається відповідно до часу заїзду (поселення), після завантаження Наймачем через Мобільний застосунок відскановиних сторінок паспорту громадянина України або національних паспортів іноземців.
4.6.   Ранній заїзд (поселення), пізній виїзд (виселення) проводиться лише в тому випадку, якщо це передбачено у підтверджені бронювання Апартаментів та оплачено Наймачем. При виїзді пізніше 19:00 оплата проводиться за повну добу. При проживанні менше доби оплата здійснюється за повну розрахункову добу, відповідно до встановленого часу поселення і розрахункової години.
4.7.   Наймач може скасувати Бронювання Апартаментів без застосування штрафних санкцій, на умовах встановлених цим Договором та Правилами перебування в апартаментах «LEEV».
4.8.      Наймодавець залишає за собою право проводити відеоспостереження в громадських приміщеннях (фойє, зал, коридори ресторанів тощо) для забезпечення безпеки Наймача, відвідувачів, працівників Наймодавця. Вся інформація реєструється, записується на цифровий носій та зберігається (протягом обмеженого строку). Акцептуючи цей Договір публічної оферти Наймач враховує і не заперечує проти того, що використовуються системи відеоспостереження.
4.9.      У разі Неприбуття Наймача до Апартаментів, грошові кошти, сплачені за Послуги, поверненню не підлягають.
4.10.    По завершенні перебування в Апартаментах, Наймач завантажує фото наявного майна та інші необхідні фото, відповідно до вимог/рекомендацій, що містяться у Мобільному застосунку, що підтверджують цілісності Апартаментів. Завантаження фото проводиться у відповідну вкладку в Мобільному застосунку. 
4.11.    Моментом завершення перебування Наймача в Апартаментах є Моментом приймання-передачі Апартаментів (завершення користування Апартаментами). 
4.12.    Наймодавець направляє Наймачеві, за допомогою Мобільного застосунку, Акт виконаних робіт (наданих послуг) в Момент приймання-передачі Апартаментів (завершення користування Апартаментами). У разі відсутності протягом 2 (двох) робочих днів мотивованої відмови Наймача від підписання Акту виконаних робіт (наданих послуг), Акт вважається підписаним Наймачем, а Послуги такими, що надані в повному обсязі та належної якості.
4.13.    У разі якщо Наймодавцеві стало відомо про факт пошкодження та/або знищення майна, під час перебування Наймача в Апартаментах, уповноважений представник Наймодавця має право прибути до Апартаментів та зафіксувати факт такого пошкодження у Акті, який складається та підписується уповноваженим представником Наймодавця та Наймачем. У разі відмови Наймача від участі у складанні Акту та/або отримання його копії, представник Наймодавця робить відповідну відмітку у Акті та підписує його. 
4.14.    У разі якщо Наймодавцеві стало відомо про факт пошкодження та/або знищення майна, в Момент приймання-передачі Апартаментів (завершення користування Апартаментами)» або після виїзду Наймача з Апартаментів, уповноважений представник Наймодавця фіксує факт такого пошкодження в односторонньому Акті та направляє його будь-яким зручним способом (через Мобільний застосунок/на електронну адресу/засобами поштового зв’язку/іншим способом) Наймачеві. 
 
5.     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1.   Права Наймодавця:
5.1.1.  Отримувати від Наймача інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором публічної оферти.
5.1.2.  Отримати оплату за Послуги в розмірах і строки, передбачені цим Договором публічної оферти.
5.1.3.  Вимагати від Наймача належного виконання його обов’язків та правил, визначених цим Договором та Правилами перебування в апартаментах «LEEV».
5.1.4.  Стягнути з Наймача штрафи у випадках та в розмiрах, визначених цим Договором та Правилами перебування в апартаментах «LEEV».
5.1.5.  Відмовити Наймачеві або третій особі (зазначеній Наймачем при Бронюванні Апартаментів) в поселенні чи розірвати Договір (здійснити виселення), якщо така особа створює ситуації, що призводять чи можуть призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших осіб та у інших випадках передбачених цим Договором та Правилами перебування в апартаментах «LEEV». У такому випадку грошові кошти за Послуги, що не було надано поверненню не підлягають.
5.1.6.  Застосовувати до Наймача або третьої особи (зазначеної Наймачем при Бронюванні Апартаментів) санкції та обмеження, які визначені цим Договором та Правилами перебування в апартаментах «LEEV».
5.1.7.  Відвідувати Апартаменти для перевірки порядку їх використання та підтримання належного стану лише в присутності Наймача, з попереднім повідомленням часу передбачуваного відвідування.
5.1.8.  У разі відмови Наймача допустити Наймодавця в Апартаменти, останній має право відвідати Апартаменти в присутності свідків. 
Невмотивована відмова Наймача допустити Наймодавця в Апартаменти кваліфікується як порушення Наймачем умов даного Договору публічної оферти і тягне за собою передбачені цим правові наслідки.
 
5.2.  Наймодавець зобов’язується:
5.2.1.  Надавати Наймачеві Послуги в обсязі визначеному в підтверджені бронювання Апартаментів, відповідно до цього Договору публічної оферти.
5.2.2.  Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних Послуг, отримані форми замовлення в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання. 
5.2.3.  Нести відповідальність за якість наданих Послуг відповідно до умов цього Договору публічної оферти та чинного законодавства України. 
5.2.4.  При наданні Послуг Наймачеві або третій особі (зазначеній Наймачем при Бронюванні Апартаментів), дотримуватись умов Договору та чинного законодавства України.
 
5.3.   Права Наймача та/або третьої особи (зазначеної Наймачем при Бронюванні Апартаментів):
5.3.1.  Отримати Послуги належної якості відповідно до умов цього Договору публічної оферти та Правил перебування в апартаментах «LEEV».
5.3.2.  Відмовитися від Послуг Наймодавця здійснивши своєчасне Анулювання бронювання Апартаментів, відповідно до умов встановлених розділом 1 цього Договору публічної оферти та Правил перебування в апартаментах «LEEV».
5.3.3.  Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору публічної оферти.
 
5.4.   Наймач та/або третя особа (зазначена Наймачем при Бронюванні Апартаментів) зобов’язується:
5.4.1.  Виконувати умови та вимоги цього Договору публічної оферти, дотримуватися Правила перебування в апартаментах «LEEV» та  норм чинного законодавства України.
5.4.2.  Своєчасно внести плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором публічної оферти.
5.4.3.  Забезпечувати збереження та утримання в належному стані Апартаментів та майна, що перебуває в Апартаментах, не допускаючи їх псування або приведення в непридатний для проживання чи використання стан.
5.4.4.  Самостійно ознайомлюватися з умовами цього Договору публічної оферти та Правилами перебування в апартаментах «LEEV», що розміщені на Сайті та у Мобільному застосунку. 
5.4.5.  Негайно (не більш ніж протягом 2 (двох) годин з моменту нанесення шкоди майну чи Апартаментам Наймодавця) повідомити Наймодавця, шляхом звернення за телефоном, зазначеним у реквізитах або через Сайт/месенджер/Мобільний застосунок про нанесення шкоди майну чи Апартаментам Наймодавця та/або про несправності технічних пристроїв та побутової техніки.
5.4.6.  Звільнити Апартаменти після закінчення терміну на який було проведено Бронювання Апартаментів.
5.4.7.  Компенсувати шкоду заподіяну Наймодавцеві та/або Апартаментам діями чи бездіяльністю Наймача та/або третьої особи протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту направлення Наймодавцем Акту в якому зафіксовано нанесення шкоди.
5.4.8.  У разі порушення умов Договору публічної оферти та/або Правил перебування в апартаментах «LEEV», сплати на корись Наймодавця штрафні санкції, встановлені за такі порушення, в день вчинення такого порушення або в день складання Наймодавцем акту, яким зафіксовано таке порушення.
 
6.     ЦІНА ДОГОВОРУ ПІБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.
6.1.      Загальна вартість Послуг, наданих Наймачеві за цим Договором публічної оферти визначається шляхом додавання всіх обраних та оплачених Наймачем Послуг.
6.2.      Вартість кожної окремої Послуги (зокрема, але не виключно, вартість Розрахункового дня) визначається Наймодавцем та зазначається на Сайті та у Мобільному застосунку. 
6.3.   Оплата Послуги, що надаються за цим Договором публічної оферти здійснюється у національній валюті України – гривні. 
6.4.   Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Наймодавця.
 
7.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН
7.1.   Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання спричинене форс-мажорними обставинами. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 календарних днів з дати настання таких обставин. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.
7.2.   Наймодавець звільняється від відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором публічної оферти у випадку порушення Наймачем порядку оплати Послуг. 
7.3.   Наймодавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Наймачеві під час перебування в Апартаментах, зокрема, але не виключно: за шкоду заподіяну запрошеними Наймачем до Апартаментів третіми особами; шкоду, яка виникла внаслідок невиконання Наймачем умов цього Договору публічної оферти та/або Правил перебування в апартаментах «LEEV», а також інших нормативних документів України, включаючи Правила безпеки, протипожежні заходи, правила та інші нормативні документи, що стосуються закладів розміщення, громадського харчування, тощо.
7.4.   Усі претензії та скарги Наймача будуть розглянуті Наймодавцем лише в тому випадку, якщо Наймач повідомив про недоліки у Послугах (Апартаментах) в момент їх виявлення, але у будь-якому разі за 12 (дванадцять ) годин до спливу Розрахункового дня. Претензії та скарги, подані з порушенням вимог цього пункту Договору публічної оферти не підлягають розгляду Наймодавцем.
7.5.   Наймач несе відповідальність за пошкодження майна  Наймодавця.
7.6.   За порушення умов цього Договору публічної оферти та/або Правил перебування в апартаментах «LEEV» Наймач зобов’язується сплатити на користь Наймодавця штрафні санкції у розмірі:
-       у випадку гучних спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму в Апартаментах після 22:00 – штраф у розмірі 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок;
-       у випадку паління тютюнових виробів, кальяну чи інших, заборонених до вживання на території України виробів – штраф у розмірі 5800 (п’ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок;
-       за вживання в Апартаментах та/чи прилеглій до них території наркотичних засобів, психотропних речовини чи прекурсорів обіг та/чи вживання, яких обмежено на території України – штраф у розмірі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок. 
-       У разі порушення правил протипожежної безпеки/санітарної гігієни чи зберігання в Апартаментах легкозаймистих чи вибухонебезпечні речовини чи використання в Апартаментах (лоджіях/балконах/інших відкритих частинах Апартаментів) чи на прибудинковій території салютів, хлопавок, конфетті, серпантину чи будь-яких інших піротехнічні засобів – штраф у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).
7.7.   В разі нанесення Наймачем чи третіми особами шкоди, яка призводить до унеможливлення користування Апартаментами на наступний Розрахунковий день Наймач  сплачує штраф у розмірі вартості Послуг за Розрахунковий день.
7.8.   Наймач зобов’язаний оплатити штрафні санкції протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту направлення Наймодавцем вимоги про проведення оплати. 
7.9.   Усі суперечки, пов'язані з цим Договором публічної оферти, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до встановленої юридичної юрисдикції такого спору, визначеної відповідним законодавством України.
 
8.     ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1.   Дія цього Договору публічної оферти припиняється:
8.1.1.      За згодою Сторін;
8.1.2.      Якщо виконання Стороною Договору публічної оферти своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором публічної оферти, і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору публічної оферти.
8.1.3.      У випадках порушення Наймачем умов, передбачених п.п. 5.4.1.-5.4.8. цього Договору публічної оферти.
8.1.4.      В інших випадках, передбачених цим Договором публічної оферти та чинним законодавством України.
8.2.   Наймач погоджується і визнає, що внесення змін до Договору публічної оферти автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Наймачем та Наймодавцем Договору публічної оферти.
8.3.   У разі відкликання Договору публічної оферти Наймодавцем протягом терміну дії Договору публічної оферти, Договір публічної оферти вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Наймодавцем при відкликанні Договору публічної оферти.
 
9.     ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1.   Наймач, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Наймодавцем його персональних даних.
9.2.   Наймач надає Наймодавцеві згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його персональних даних зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору публічної оферти на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором публічної оферти і дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.
9.3.   З метою реалізації прав Сторін за цим Договором публічної оферти, Наймач надає Наймодавцеві згоду на аудіозапис/запис телефонних розмов Наймача з Наймодавцем або працівниками Наймодавця, фото/відео-зйомку в приміщеннях Наймодавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Наймодавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів. 
9.4.   Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Наймач надає Наймодавцеві згоду поширювати персональні дані Наймача, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема: - для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Наймодавцеві, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Наймодавця; - при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору публічної особи; - особам, що надають Наймодавцеві послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо виконання Договору публічної оферти, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Наймодавця та/або його партнерів; - особам, що надають Наймодавцеві послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Наймодавця, що не суперечить законодавству України. З урахуванням умов цього пункту, Наймач підтверджує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Наймодавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб, яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». 
9.5.   Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Наймодавця щодо збереження даних банківської картки, Наймач також надає Наймодавцеві згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Наймодавцеві у процесі виконання умов Договору публічної оферти.
Наймач надає Наймодавцеві згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору публічної оферти, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Наймодавця, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Наймачем Наймодавцеві (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Наймодавцеві іншим чином. 
9.6.   Надаючи Наймодавцеві згоду на вищезазначених умовах, Наймач усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних Наймача може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб'єктами відносин, пов‘язаними з персональними даними. Наймач усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Наймодавця від пов‘язаної із цим відповідальності.
 
10.    КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1.    Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації (далі – Інформації), в тому числі інформації, яка становить банківську або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.
10.2.    Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо Інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно чинного законодавства України.
10.3.    Передача Інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої Інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін, або у випадках прямо передбачених Договором та/або законодавством України.
10.4.    У випадку передачі Інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином Інформації, винна Сторона зобов’язана повідомити про таке іншу Сторону протягом двох робочих днів з моменту відповідної передачі Інформації.
10.5.    Уповноважені представники Сторін, що підписали цей Договір, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем,  виключно з метою виконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.
10.6.    Наймач надає беззастережну згоду на розкриття Наймодавцем будь-якої та всієї інформації стосовно Наймача, умов договорів з Наймачем та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Наймодавцеві послуги, пов’язані з основною діяльністю Наймодавця.
 
11.  ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
11.1.    Даний Договір публічної ферти діє на території всього світу.
11.2.    Даний Договір публічної ферти набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті Наймодавця і діє до моменту його відкликання Наймодавцем. Договірні відносини між окремим Наймачем і Наймодавцем набувають чинності з моменту здійснення Наймачем повної оплати вартості Послуг та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
11.3.    Наймодавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору публічної ферти та/або відкликати Договір публічної оферти в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Наймодавцем змін до Договору публічної ферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору публічної ферти на Сайті та/або у Мобільному застосунку, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору публічної ферти.
 
12.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1.    Цей Договір публічної ферти складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.
12.2.    Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов’язки за Договором публічної оферти третім особам.
12.3.    Якщо якесь із положень цього Договору публічної оферти буде визнано недійсним, то дійсність його інших положень від цього не втрачається.
13.  Реквізити Наймодавця:
ТОВ «ЛЕВСТАР»
Місцезнаходження: Україна, 01014, м. Київ, Печерський район, вул. Болсуновська, 13-15
Код ЄДРПОУ: 43500338
IBAN: UA493510050000026003878993497 
в АТ «УКРСИББАНК» 
Не є платником ПДВ
Тел.: +38503378033
 

Осталися вопрос?

Если у вас есть вопросы, вы можете заполнить форму, и мы ответим на них, или свяжитесь с нами по этим контактам:

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для персонализации контента, таргетинга рекламы и оценки ее эффективности, а также для удобства использования платформы. Читать больше